1. QUE S'HI POT ENTRAR

Els residus d’aquestes procedències tant de la comarca de l’Urgell com fora de la comarca.

  • FORM (Fracció Orgànica de Restes Municipals)
  • FV (Restes Fracció Vegetal)

 

 

1.1. Residus no admissibles en la planta de compostatge

  • Fangs de depuradores
  • Fems
  • Residus ramaders
  • Altres residus de la indústria agroalimentària o ramadera

 

 

2. QUI HO POT ENTRAR

  • Ajuntaments, tant de la comarca de l’Urgell com de fora de la comarca.
  • Consells comarcals.
  • Empreses, tant de la comarca de l’Urgell com de fora de la comarca.

 

 

3. PER ENTRAR EL RESIDU

Si esteu donat d’alta com a clients us podeu dirigir directament a la bàscula del recinte del Consorci (Abocador).
Si encara no sou client heu d’omplir el formulari següent (document alta client) i enviar-lo per correu electrònic a cgruu@urgell.cat. Després de la recepció del formulari es procedirà a donar-vos d’alta i se us comunicarà.

 

 

4. TARIFA RESIDUS

Descarregar tarifa de preus en PDF.