2. ANTECEDENTS


La planta de compostatge es va construir l’any 2003 i ocupa una superfície total de 17.267m2 i ubicada al costat mateix del Dipòsit Comarcal de l’Urgell.
La nau construïda té una superfície de 5.400 m2 i conté les següents dependències: vestidors, dutxes, laboratori, sala de reunions, despatxos i una aula d’educació ambiental a part de la nau de maduració i procés de compostatge.
Al costat de la nau es va construir la basses de lixiviats i aigües pluvials.
La capacitat de tractament és de 10.000 tones de fracció orgànica.
UTE Sufi-Romero Polo va ser l’adjudicatari i explotador fins al dia 18 de novembre de 2010. A partir d’aquest data,l’explotació i gestió de la Planta de Compostatge la porta directament el Consorci.