2. FASES DE CONSTRUCCIÓ DEL DIPÒSIT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ.


El dipòsit de residus de la construcció del Consorci està format per diferents vasos, els qual s’han anat construint i explotant a mesura que han assolit la seva capacitat màxima.
 

 

 

FOTOS VAS 1. Parcialment restaurat

VAS 2. Actualment en explotació. Aquest nou vas es pot dividir en 3 parts en funció de la seva preparació per a la recepció del residu de la construcció i demolició.