Els dipòsits controlats de terres i runes són instal•lacions de disposició controlada del rebuig en superfície.
Per a la construcció del dipòsit controlat de terres i runes es prepara el terreny i s’afegeix una capa de graves que té la funció drenant. Aquestes aigües són recollides per unes canals que desemboquen a la bassa d’aigües d’explotació de runes.
Posteriorment a l’explotació del vas es procedeix a la clausura parcial, que consisteix en l’adequació del terreny per finalitzar amb la clausura final del vas de runes. 

FOTOS DE LA CONSTRUCCIÓ D’E UN DIPÒSIT CONTROLAT DE TERRES I RUNES.