1. INSTAL·LACIONS DE L'EMPRESA URGELLNET, SA.

 

Les instal·lacions de l’empresa Urgell Net, SA estan ubicades a l’antic abocador RSU clausurat i restaurat des de l’any 1994. La instal·lació està formada per una zona pavimentada de 3.416m2, en la qual s’ubica una nau, rentador de camions i l’antiga bàscula. Al cantó de la nau hi ha una zona no pavimentada d’apilament de contenidors.

Aquesta empresa és l’encarregada de la recollida selectiva de les escombrariesde les poblacions de la comarca de l’Urgell (RSU, voluminosos, FORM, poda, runes i deixalleries municipals)

Per a més informació, consulteu:


http://www.urgellnet.cat/

2. ANTENA DE RÀDIO

 


L’equip emissor i antena radiant de Ràdio Tàrrega estan ubicats a l’antic abocador RSU clausurat des l’any 1993.

Per a més informació, consulteu:


http://www.radiotarrega.cat/Home/_H4QS29qxa737JPhmivu_dlaEo2PY966FDZ6v93Txi1p69oAr4MFdrQ

3. ESTACIÓ METEREOLÒGICA

 

L’estació meteorològica del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya està ubicada a l’antic abocador RSU clausurat des del 2 de novembre de l’any 1995.
Aquesta estació està connectada via satèl•lit a la xarxa d’estacions meteorològiques del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta connexió permet obtenir totes les dades meteorològiques de la comarca de l’Urgell (temperatura, humitat, vent, pluja, radiació solar i pressió atmosfèrica).
Per a més informació, consulteu:

http://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=C7

 

4. CANERA COMARCAL

 

La canera comarcal de l’Urgell va ser inaugurada l’any 2001 i es troba ubicada a l’antic abocador de terres i runes (vas 1). Aquesta instal·lació ocupa una superfície de 2.351 m2.  La gestió de la canera la porta a terme la Societat Protectora d’Animals de Tàrrega i dona servei a tots els municipis de la comarca de l’Urgell. El Consorci ha executat diverses ampliacions i actuacions d’adequació i millores. També dona suport en les tasques de manteniment. Per a més informació, consulteu:

 

http://protectoratarrega.tarregae.org/Home/_H4QS29qxa73U7JeHBcc_DORzhV-swiAEkrg1HQ8X1u7cofschfMo-A

https://www.facebook.com/Associaci%C3%B3-Protectora-dAnimals-de-T%C3%A0rrega-132872176796448/