5. ENTRADA DE RESIDUS

 

QUÈ S’HI POT ENTRAR

Els residus que provenen de la construcció, demolició i excavació com també residus i enderrocs provinents d’obres menors i reparacions domiciliàries.
de procedències de la comarca de l’Urgell.

 

Residus no admissibles en dipòsits controlats de terres i runes

  • Amiant d'aïllament
  • Residus de jardineria i tala de boscos
  • Residus líquids
  • Productes de dragatge
  • Productes procedents de neteges prèvies a l'enderrocament d'instal•lacions industrials.

 

QUI HO POT ENTRAR

Tots aquests ens sempre i que el residu de la construcció sigui generat a la comarca de l’Urgell.

  • Ajuntaments de la comarca de l’Urgell
  • Empreses.
  • Empreses de construcció
  • Particulars


QUÈ HE DE FER PER ENTRAR EL RESIDU?

a)    Si esteu donats d’alta com a clients us podeu dirigir directament a la bàscula del recinte del Consorci (Abocador).
b)    Si encara no sou client heu d’omplir el formulari següent (descargar formulari) i enviar-lo per correu electrònic a cgruu@urgell.cat. Després de la recepció del formulari es procedirà a donar-vos d’alta i se us comunicarà.
 

TARIFA DE PREUS

Descargar tarifa de preus en PDF.