1. DESCRIPCIÓ


Una planta de compostatge és un espai on es reciclen els residus orgànics mitjançant tractament biològic en condicions controlades, tant físiques com químiques i el resultat d’aquest reciclatge és l’obtenció d’un compost per aplicar en l’agricultura.