El dipòsit RSU del Consorci està format per diferents vasos, els quals s’han anat construint i explotant a mesura que han assolit la cota màxima de capacitat.

 

EVOLUCIÓ RSU

A. DIPÒSIT CONTROLAT RSU INICIAL (Restaurat) Comprèn una superficie de 13.520 m2 amb arbres del total del dipòsit controlat RSU inicial. Aquí podem trobar una font, l'estació meteorològica i la torxa de combustió.

B. DIPÒSIT CONTROLAT DE RSU INICIAL (Clausurat però no restaurat). Comprèn una superfície de 12.226m2 del dipòsit RSU inicial. Aquesta zona no rep nous residus. En l'actualitat s'està cremant el gas metà produït pels residus d'aquest vas. Queda pendent la restauració final del terreny.

C. DIPÒSIT CONTROLATDE RSU (VAS B) (Zona no clausurada, parada la seva explotació). Comprèn una superfície de 12.995 m2. Aquesta zona en l'actualitat no rep nous residus però encara no està finalitzada la seva explotació. En un futur s'ha de créixer el vas per a l'entrada de més residus.

D. DIPÒSIT CONTROLAT DE RSU (VAS A) És la zona que actualment s'esta explotant. Comprèn una superficie 18.227m2.

 


E. DIPÒSIT CONTROLAT DE RSU (CEL·LA C). Zona pendent d'explotació amb una superfície de 6.227m2.